Profesionālās diskusijas

Kādā termiņā tiks sagatavoti un apstiprināti MK noteikumu grozījumi par ceļa zīmju standartu izmaiņām?

Kādā termiņā tiks sagatavoti un apstiprināti MK noteikumu grozījumi par ceļa zīmju standartu izmaiņām?

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 2

2012.gada sākumā Tūrisma Padomē apspriedām nepieciešamās izmaiņas ceļa zīmju standartā, lai varētu ieviest ceļa zīmes, kas, tāpat kā Lietuvā un Igaunijā, apzīmē lauku tūrisma vietas. Līdz ar šīm izmaiņam tika ierosinātas vēl vairākas (piem. velo ceļš, Tūrisma apskates vietas u.c.). Kādā termiņā tiks sagatavoti un apstiprināti MK noteikumu grozījumi par ceļa zīmju standartu izmaiņām?

Pielikumā grozījumu projekts, kas tika apspriests un iesniegts SM un CSDD.

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Ceļa zīmes uz tūrisma objektiem

Nosūtīja Lauku Celotajs

Ceļa zīmju standartu grozījumu sagatavošanā iesaistītās institūcijas ir CSDD, Satiksmes ministrija un Ekonomikas ministrija. 2011. gada pavasarī Ekonomikas ministrija iesniedza savus priekšlikumus CSDD. CSDD apstiprināja, ka sagatavos grozījumus ceļu zīmju standartā, pieaicinot ekspertus, un pēc izvērtēšanas iesaistīs Ekonomikas Ministriju. Šobrīd, 2012. gada augustā, joprojām tiek gaidīti CSDD darba rezultāti. Satiksmes ministrija informē, ka par ceļa zīmju standartu grozījumiem atbild Ģirts Rorbaks, CSDD direktora vietnieks. Tālr.: 67025740, e-pasts: girts.rorbaks@csdd.gov.lv

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Kādā termiņā tiks sagatavoti un apstiprināti MK noteikumu grozījumi par ceļa zīmju standartu izmaiņām?

Nosūtīja Lauku Celotajs

Labdien, Ziemeles kundze!

Informējam Jūs, ka š.g. 4.septembrī Latvijas Valsts ceļi (LVC)Tehniskajā komisijā tiks apstiprināts Darba uzdevums grozījumu izstrādāšanai ceļa zīmju standartā LVS 77 un ceļa apzīmējumu standartā LVS 85. Pēc tam tiek izsludināts iepirkums likumā noteiktā kārtībā. Tas nozīmē, ka aktīvs darbs pie grozījumu izstrādāšanas varētu sākties oktobra sākumā-vidū. Uz jautājumu “kad tiks apstiprināti grozījumi” atbildēt ir diezgan grūti, jo tas atkarīgs no iesniedzamo jautājumu daudzuma, to kvalitātes un apakškomitejas locekļu (LVC, CSDD, Rīgas domes Satiksmes departaments, Valsts policija, Pašvaldību savienība u.c.) spējas vienoties par konkrētiem jautājumiem. Jebkurā gadījumā nākošā redakcija tiks apstiprināta 2013.gada sākumā.

Ar cieņu,
Ģirts Rorbaks
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Direktora vietnieks