Kā uzsākt uzņēmējdarbību tūrismā?

Atbilde: Kā uzsākt uzņēmējdarbību tūrismā?

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 0

Vispirms ir vērts iepazīties ar citu lauku tūrisma uzņēmēju pieredzi, lai noskaidrotu praktiskus jautājumus – piemērotāko koncepciju, paredzamo pieprasījumu, konkurenci, tirgus tendences, risinājumus dažādām praktiskām lietām, utt. To var izdarīt, iestājoties asociācijā „Lauku ceļotājs” un iepazīstoties ar citiem uzņēmējiem asociācijas pasākumos – kopsapulcēs, semināros, pieredzes apmaiņas braucienos, kuros uzņēmēji dalās pieredzē.

•    Aktuāla praktiska informācija lauku tūrisma uzņēmējiem (likumdošana, nodokļi, utt.) www.prof.celotajs.lv

•    Noderīga informācija naktsmītnes iekārtošanai: „Lauku ceļotāja” kvalitātes prasības lauku tūrisma mītnēm: http://www.celotajs.lv/cont/prof/quality_lv.html

•    Lauku tūrisma uzņēmēju profesionālo diskusiju forumā http://macies.celotajs.lv/mod/forum/view.php?id=19  ikvienam ir iespēja uzdot praktiskus jautājumus un atspoguļot aktuālas problēmas. „Lauku ceļotājs” atbild vai nu pašu spēkiem, vai uzrunājot attiecīgos ekspertus un atbildīgās institūcijas.

 •    Portālā www.macies.celotajs.lv ir pieejams mācību materiāls „Kā uzsākt uzņēmējdarbību” un arī citi „Lauku ceļotāja” mācību materiāli lauku tūrisma uzņēmējiem.

•    Pieejamas arī konsultācijas „Lauku ceļotāja” birojā, vai, ja iestājaties kā LC biedrs, tad saņemiet arī konsultāciju uz vietas. Tās ir svarīgas, lai palīdzētu izvēlēties konkrēto tūrisma veidu, pareizo mērķauditoriju, pārrunāt esošo piedāvājumu un saprast cenu līmeni.

    Ja vēlaties piedāvāt arī ēdināšanu - skatiet LC izstrādātās un PVD apstiprinātās vadlīnijas ēdiena gatavošanai lauku tūrisma mītnē http://macies.celotajs.lv/course/view.php?id=24 .

    Ja paredzat atvērt lielu viesu namu, tad Jums jārēķinās ar Publisko ēku noteikumiem http://www.likumi.lv/doc.php?id=178746&version_date=01.06.2009 , bet,  ja ēkas kopējā platība nav lielāka par 150 m2, minimālais griestu augstums ir 2,5 m - tās projektē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvojamo māju būvniecību.