4. uzdevums

Atvērts: Thursday, 2022. gada 29. September, 00:00

Kādi komunikācijas un informācijas apmaiņas kanāli izmantojami sadarbībai ar lauksaimniekiem, produktu ražotājiem un sadarbības partneriem?