Ko nozīmē būt ilgtspējīgam lauku tūrisma uzņēmumam

Lauku tūrisms Eiropā un Skandināvijā kļūst arvien profesionālāks un pieejamāks. Tas dod cilvēkiem iespēju piekļūt dabai, tīrai pārtikai, saglabātajām kultūras vērtībām - „vietējais” ir aktuāls. Piemēram, 2016. gadā Innovation Norway (Norvēģijas valdības aģentūra uzņēmējdarbības veicināšanai) uzdevumā veiktais pētījums liecina, ka 71% ārvalstu ceļojumu rīkotāju uzskata, ka nākamo 5 gadu laikā palielināsies pieprasījums pēc ilgtspējīgiem galamērķiem. Tūrisma operatori un klienti izvirza lielākas prasības pakalpojumu sniedzējiem, un paredzams, ka ilgtspēja būs attīstības un rentabilitātes priekšnoteikums. VisitFinland (Somijas nacionālā tūrisma attīstības un mārketinga organizācija) ir izveidojusi ilgtspējīga tūrisma produktu attīstības programmu uzņēmumiem un galamērķiem, un vienlaicīgi veic mārketinga kampaņu, popularizējot Somiju kā ilgtspējīgu tūrisma galamērķi.  

Jēdziens „ilgtspējīgs tūrisms” tika radīts, reaģējot uz tūrisma negatīvajām ietekmēm. Ievērojot ilgtspējīgas saimniekošanas principus, negatīvās ietekmes tiek novērstas vai samazinātas. Ilgtspējai tūrisma biznesā ir praktiskas izpausmes un ieguvumi, piemēram:

  • reāls resursu ietaupījums un izmaksu samazinājums, saimniekojot videi draudzīgi un efektīvi izmantojot pieejamos līdzekļus;
  • videi draudzīga un sociāli atbildīga uzņēmuma reputācija un tēls atbilst mūsdienu tirgus pieprasījumam, veicina klientu atgriešanos, piesaista jaunus klientus;
  • pasaulē arvien biežāk investīciju aizdevumu kritērijos tiek iekļauti sociālie un vides nosacījumi. Tas ilgtspējīgiem uzņēmumiem palīdz piesaistīt finanšu kapitālu;
  • talantīgi jaunie speciālisti izvēlas strādāt uzņēmumos, kuriem ir plašāka vērtību skala un redzējums, kuri piedāvā izaugsmes iespējas;
  • ilgtspējas pasākumi un politika uzlabo vietējo situāciju. Tie ietekmē ne tikai tūristus, labumu gūst arī vietējie iedzīvotāji;
  • tūroperatori arvien vairāk ievēro ilgtspējas principus un izvēlas par sadarbības partneriem tādus uzņēmumus, kas strādā atbilstoši ilgtspējas kritērijiem;
  • uzņēmējs gūst personisku gandarījumu, saimniekojot videi draudzīgi, sociāli atbildīgi un vienlaikus gūstot peļņu.

Mūsdienīgs lauku tūrisma uzņēmējs, kurš seko tirgus pieprasījuma tendencēm:

  • ievieš un uzlabo savā saimniecībā praktiskus risinājumus vides resursu saudzēšanai,
  • apzinās savu saistību ar vietējo apkārtni un sabiedrību, ietekmē to un piedalās vietējās norisēs, kas vērstas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu,
  • vairo gan savu, gan vietējās kopienas labklājību, gūstot peļņu, maksājot nodokļus, atbalstot vietējās iniciatīvas.

Šajā materiālā apskatīti svarīgākie ilgtspējīga lauku tūrisma uzņēmuma darbības aspekti. Tie ilustrēti ar piemēriem no lauku tūrisma uzņēmumiem Latvijā, Igaunijā, Norvēģijā.


Pēdējās izmaiņas: Tuesday, 2020. gada 24. March, 16:17