Rokasgrāmata "Zaļāka nākotnes prakse vietējā pārtikas un dzērienu ražošanā un pa- kalpojumu sniedzēju MVU nozarē"

Šī rokasgrāmata ir tiešsaistes kursam “Zaļāka nākotnes prakse vietējā pārtikas un dzērienu ražošanā un pakalpojumu sniedzēju MVU nozarē - inovatīva un uz labas prakses piemēriem balstīta pieaugušo apmācība”. Rokasgrāmata un mācību kurss sniegs nepieciešamās pamatzināšanas un norādes uz sīkākas informācijas avotiem.

Noklikšķiniet uz saites Greener_future_practice_lv.pdf, lai lejupielādētu failu.