Pēcvārds

Ikviens stāsts sākas ar vietējo ēdienu un dzērienu prezentācijām. Šodien nepietiek tikai ar sertifikātiem, kvalitātes apliecinājumiem, zīmolu un individuālām aktivitātēm. Lai iekarotu un noturētos tirgos, nepieciešams padomāt par to, kā nodrošināsiet informāciju par zaļajām ražošanas metodēm un izmantosiet dažāda veida sadarbība formas noieta veicināšanai.

Stāstu stāstīšana jeb storytelling ir kļuvis par vienu no mārketinga stūrakmeņiem. Šodien pircēji maksā par pievienoto vērtību - par stāstu. Stāsts ir tas, kas padarīs visiem zināmas Jūsu zaļās filozofijas idejas un centienus un veidos reputāciju. Stāsts piesaistīs klientus un ļaus būt soli priekšā konkurentiem. Komunikācija, izmantojot stāstu stāstīšanu, ir ļoti svarīga un uzskatāmi parāda Jūsu uzņēmuma atšķirību no citiem uzņēmējiem, masveida vai rūpnieciskās produkcijas ražotājiem.

Jūsu klienti nav tikai tuvākajā apkārtnē dzīvojošie ikdienas pircēji. Ne tikai ārzemnieks, bet arī ceļotājs no cita Latvijas novada vai reģiona Jūsu pusē vēlēsies baudīt kaut ko “lokālu” vai kādā no tirdzniecības centriem iegādāties konkrētai vietai raksturīgo produkciju. Ja Jūs neizcelsieties ar vietējo produktu izmantošanu – tad to izdarīs Jūsu konkurenti.

Sekmīgas uzņēmējdarbības priekšnoteikums ir izprast klientus, viņu uzvedību un viņu vajadzības, kā arī pārzināt klientu vērtības. Zināšanas par klientu segmentiem un mērķa grupām palīdzēs pielāgot uzņēmējdarbības aktivitātes un noteikt biznesam svarīgākos klientus.

Mērķa grupu sasniegšanai ir jāatrod piemērotākie mārketinga un informācijas kanāli. Šodien ļoti strauji attīstās tiešsaistes mārketings. Izmanto tā iespējas un uzrunā esošos un potenciālos klientus pēc iespējas plašākā mērogā. Tikai jāatceras, ka informācija ir nepārtraukti jāatjauno, komunikācija ar klientiem prasa ievērojamu laika ieguldījumu un ir viens no reputāciju veidojošiem faktoriem.

Ne vienmēr klients ir tur, kur ir Jūsu produkcija. Ir jādomā par izplatīšanas kanāliem un loģistiku. Lai arī klienti augsti novērtē personīgu iespēju komunicēt ar uzņēmēju, iegādājoties preci, tomēr ir jāskatās plašāk. Papildus tradicionālajiem izplatīšanas kanāliem ir jādomā par jaunu tirdzniecības kanālu izveidošanu. Loģistika ir dārga un visbiežāk tiek minēts kā iemesls, kāpēc uzņēmums nepaplašina darbību. Padomājiet par zaļo principu ievērošanu un Jums radīsies jaunas idejas loģistikas un piegāžu attīstībai un optimizācijai, kas palielinās biznesa dzīvotspēju, īpaši lauku apvidos.

Ikviena biznesa mērķis ir nopelnīt naudu. Šodienas konkurences apstākļos nav daudz iespēju radīt ekskluzīvus produktus, par kuriem klienti būtu gatavi maksāt lielas summas. Uzņēmējam jāpārzina cenu veidošanās principi un jādomā, kā samazināt ražošanas izmaksas. Klienti kļūst ne tikai aizvien prasīgāki, bet arī izglītotāki un zina, ka īpašiem produktiem vienmēr būs augstāka cena, un ir gatavi maksāt par pievienoto vērtību.


Pēdējās izmaiņas: Wednesday, 2022. gada 31. August, 17:20