Vai viesus drīkst uznemt ekspluatacijā nenodotā viesu mājā?

Atbilde: viesu māja

от Lauku Celotajs -
Количество ответов: 0
Labdien,

Ekspluatācijā nenodotā dzīvojamā ēkā viesu mājas bizness nav atļauts.

Atbildi sniedzam, pamatojoties uz Vitolda Peipiņa, Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas vadītāja konsultāciju, atbildot uz līdzīgu jautājumu "Latvijas vēstneša" portālā http://m.lvportals.lv/e-konsultacijas.php?id=7452 .

Būvniecības likuma 21.pants „Būves ekspluatācija”: /../(2) Būvi aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus. Ekspluatācijā pieņemto būvi izmanto tikai atbilstoši projektētajam lietošanas veidam.

(3) Ekspluatācijā pieņemtas ēkas pārbūves, atjaunošanas vai restaurācijas laikā, kā arī inženiertīklu un speciālajos būvnoteikumos paredzētajos gadījumos inženierbūvju būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas laikā to izmantošana pirms pieņemšanas ekspluatācijā ir atļauta, ja būvprojektā iekļauts izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, izmantošanas nosacījumi, bet attiecībā uz ēkām — arī aprēķini par būvmateriālu pieļaujamo svaru un montāžas slodzi uz nesošajām konstrukcijām, kuri iekļauti būvprojekta sastāvā esošajā darbu organizācijas projektā./../

Par drošību viesu mājās skatieties  lauku tūrisma drošības rokasgrāmatā http://macies.celotajs.lv/course/view.php?id=47 .

ar cieņu,
Lauku ceļotājs