Meža ciršana Bernātu dabas parkā

Atbilde: Meža ciršana Bernātu dabas parkā

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 0

Atbild Olafs Jākobsons, Dienvidkurzemes mežsaimniecības izpilddirektors:

Bernātos netiek plānota meža ražas novākšana jeb galvenā cirte. LVM mērķis dabas parka teritorijas apsaimniekošanā nav koksnes ieguve, bet dabas vērtību un veselīgu (pret vēju un meža kaitēkļiem noturīgu) mežaudžu veidošana un saglabāšana – tostarp arī kopšanas ciršu izpildes ceļā. Saskaņā ar dabas parka „Bernāti” dabas aizsardzības plānu kā vēlamās darbības ir minētas – meža kopšana, lai jaunaudzes ir noturīgas pret vēju un snieglauzēm, kā arī lai tajās var iekārtot atpūtai paredzētās vietas. Tāpēc LVM dabas parka teritorijā plāno veikt meža kopšanu. Līdz šim dabas parka teritorijā kopšanas cirtes ir veiktas tikai privātajos mežos.