Meža ciršana Bernātu dabas parkā

Meža ciršana Bernātu dabas parkā

by Lauku Celotajs -
Number of replies: 1

"Latvijas Valsts Meži" plāno meža izciršanu Bernātu dabas parkā. 05.09.2012. paredzēta LVM un iedzīvotāju kopsapulce, kurā iedzīvotāji jāinformē par LVM plāniem. Lauku tūrisma uzņēmēji Bernātu dabas parkā uztraucas, ka viss tiks nolīdzināts (esot piemēri no netālu esošām teritorijām).  Iedzīvotāji gan vākuši parakstus pret, gan rakstījuši vēstules iestādēm...nekādas reakcijas gan nav.

In reply to Lauku Celotajs

Atbilde: Meža ciršana Bernātu dabas parkā

by Lauku Celotajs -

Atbild Olafs Jākobsons, Dienvidkurzemes mežsaimniecības izpilddirektors:

Bernātos netiek plānota meža ražas novākšana jeb galvenā cirte. LVM mērķis dabas parka teritorijas apsaimniekošanā nav koksnes ieguve, bet dabas vērtību un veselīgu (pret vēju un meža kaitēkļiem noturīgu) mežaudžu veidošana un saglabāšana – tostarp arī kopšanas ciršu izpildes ceļā. Saskaņā ar dabas parka „Bernāti” dabas aizsardzības plānu kā vēlamās darbības ir minētas – meža kopšana, lai jaunaudzes ir noturīgas pret vēju un snieglauzēm, kā arī lai tajās var iekārtot atpūtai paredzētās vietas. Tāpēc LVM dabas parka teritorijā plāno veikt meža kopšanu. Līdz šim dabas parka teritorijā kopšanas cirtes ir veiktas tikai privātajos mežos.