2. uzdevums

Atvērts: Thursday, 2022. gada 29. September, 00:00

Uzskaitiet savas pārtikas ražošanas un pārdošanas organizācijas galvenās izmaksu pozīcijas. Kas ir tiešās un netiešās izmaksas? Kas ir fiksētās izmaksas un mainīgās izmaksas?