2. uzdevums

Atvērts: Thursday, 2022. gada 29. September, 00:00

Uzskaitiet ražotājus savā reģionā, ar kuriem varētu sadarboties savas produkcijas izplatīšanā un loģistikā.