3. uzdevums

Atvērts: Thursday, 2022. gada 29. September, 00:00

Raksturojiet katru mērķa grupu, izmantojot demogrāfiskos rādītājus (vecums, dzimums, ienākumu līmenis, nodarbošanās).