Dabas tūrisma vadlīnijas

Vadlīnijas un piemēri dabas resursu – dabas objektu, biotopu, sugu un teritoriju iekļaušanai ilgtspējīga un videi draudzīga tūrisma piedāvājuma popularizēšanā

1.5MB PDF document

Click vadlinijas.pdf link to download the file.