Šis informatīvais materiāls palīdz orientēties būvmateriālu piedāvājumu tirgū,
sniedz pamatinformāciju par būvdarbos biežāk pielietotiem būvniecības pamatmateriāliem, būvkonstrukcijām un ieteikumiem to pielietošanā. Tomēr šī informatīvā materiāla pamatuzdevums ir vairāk pievērst Jūsu uzmanību tieši būvmateriāla nekaitīgumam cilvēkam un apkārtējai videi.