Rokasgrāmata domāta lauku tūrisma uzņēmējiem, kuri vēlas tūristiem piedāvāt kultūrtūrisma programmas ar aktīvu līdzdarbošanos, kas balstītas latviešu tradicionālās kultūras daudzveidīgajās izpausmēs. Rokasgrāmatas tēmas:
1. Gadskārtu pasākumu organizēšana kā tūrisma produkts.
2. Cilvēka mūža godu organizēšana kā tūrisma produkts.
3. Latviskie pirts rituāli un tradīcijas kā tūrisma produkts.
4. Veiksmīga tūrisma produkta principi un priekšnoteikumi, piemēri.

Rokasgrāmatas autori: Inese Roze, Amatas novada folkloras kopas “Ore” vadītāja, Tradicionālās kultūras iniciatīvu centra “KasTe” vadītāja, Amatas novada Amatu mājas vadītāja; Aelita Vilde Batņa, pirtniece un pirts skolas „Lielzemenes” vadītāja, Juris Batņa, psihoterapeits un pirtnieks, biedrības „Lauku Pirtnieki” vadītājs