Šis materiāls domāts tiem, kas vēlas iegūt papildu atpazīstamību un ienākumus savai lauku saimniecībai, amatnieka darbnīcai vai ražojošam uzņēmumam, uzņemot apmeklētājus. Līdz ar to saimniecībai rodas vēl viena darbības nozare - tūrisms. Mācību materiāls kalpo kā vadlīnijas saimniekiem vienota, konkurētspējīga un klientiem atpazīstama "Lauku Labumu" tūrisma produkta veidošanā.