Šajā materiālā apskatīta Informācijas tehnoloģijas pielietošanas iespējas lauku tūrisma uzņēmējdarbībā, īpaši izvēršot interneta nozīmi un iespējas.