Ieteikumi ietver priekšlikumus tūrisma un dabas aizsardzības politikas dokumentiem, gan arī praktiskus risinājumus konkrētu tūrisma attīstības problēmu risināšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Kā piemērs un demonstrācijas vieta izmantots Slīteres nacionālais parks, kurā ir sastopamas identificētās problēmas.