Saskaņā ar PTO sniegto informāciju, lauku tūrisma pieprasījumam pēdējo 15 gadu laikā ir tendence pieaugt. Lauku tūrisms ir sevi pieteicis kā svarīgu un neatņemamu sastāvdaļu lauku ekonomikā arī Latvijā.