NATURA 2000 teritorijas ir Eiropas Savienības valstu kopīgi radīts aizsargājamo dabas teritoriju tīkls jeb sistēma, kas Latvijā ir veidots uz jau esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju bāzes.